Värmeväxlare

Värmeväxklare för Processindustrin

Fördelen med just våra värmeväxaklare:

Driftsäkra

RMTT 300

Hygieniska

Effektiva

Det finns ett stort behov av hygieniska och driftsäkra värmeväxlare inom processindustrin. Rmtt 300 har speciellt utvecklats för att motsvara dagens och morgondagens stränga kvalitetskrav. Denna värmeväxlare finns i 4 olika standardstorlekar på 1 och 1,5 m längd och i enkelt respektive dubbelt utförande. Men den kan även beställas i andra mått.

 

Unik rör-i-rör konstruktion


Konstruktionen utgörs av tre i varandra instuckna rör där produkten är omsluten av kyl/värmemedia på båda sidor. Dessa rör bockas i ett stycke, 180° till ett U, vilket ger en kompakt utformning som tar ett minimum av utrymme.

   De termiska expansionerna tas upp av böjen vilket bl a gör den mycket lämplig för applikationer med ånga som värmande medium.

  En unik spiralkonfiguration i rören ser till att de håller ett exakt avstånd till varandra och bidrar även till att öka hastigheten i kanalerna vilket förbättrar värmeöverföringen avsevärt.

En annan fördel är att produkten inte strömmar i några parallella kretsar - du har därmed full kontroll över flödet - och kan betrakta värmeväxlaren som en del i ett cirkulerande varmt system. Om inkopplingen sedan utförs så att varmt vatten strömmar genom apparaten när den inte används uppnås varmvattendesinfektion överallt i den elpolerade, högblanka produktkanalen. Det ger dig en säker och underhållsfri produktion utan risk för kontamination.
I miljöer som ställer stora krav på yttre hygien, levereras RMTT 300 isolerad och har ett hölje i rostfri mönstervalsad plåt.


Hygienisk och utan risk för kontamination


En annan fördel är att produkten inte strömmar i några parallella kretsar - du har därmed full kontroll över flödet - och kan betrakta värmeväxlaren som en del i ett cirkulerande varmt system. Om inkopplingen sedan utförs så att varmt vatten strömmar genom apparaten när den inte används uppnås varmvattendesinfektion överallt i den elpolerade, högblanka produktkanalen. Det ger dig en säker och underhållsfri produktion utan risk för kontamination.
I miljöer som ställer stora krav på yttre hygien, levereras RMTT 300 isolerad och har ett hölje i rostfri mönstervalsad plåt.


God drivselekonomi


Rörvärmeväxlaren RMTT 300 är effektiv beroende på att värmeöverföring sker från två håll. Den har också låg vikt, vilket gör att värmeöverföringen sker snabbt. Tiden mellan påbörjad kylning/värmning av produkten och då den fastställda temperaturen uppnåtts har uppmätts till så kort som 10-15 sek.Användningsområden


Användningsområden för RMTT 300 är mycket varierande. Här följer några exempel:

 • Kylning/upphettning av destillerat vatten inom läkemedelsindustrin.
 • Punktkylning vid tappställen utmed en slinga av cirkulerande destillerat vatten.
 • Kylning/värmning av renvatten för processutrustning.
 • Inga invändiga svetsskarvar och invändigt elpolerad för högsta hygien.
 • Rostfritt,syrafast stål 316L i alla produktberörda delar.
 • Konstruerad för att klara läkemedelsindustrins mycket höga krav
 • Full kontroll på flödet - inga parallella kretsar.
 • Dataprogram vi själva utvecklat för beräkning av erforderlig rörlängd, tryckfall etc.


  Fördelar med RMTT 300


  • Inga invändiga svetsskarvar och invändigt elpolerad för högsta hygien.
  • Rostfritt,syrafast stål 316L i alla produktberörda delar.
  • Konstruerad för att klara läkemedelsindustrins mycket höga krav
  • Full kontroll på flödet - inga parallella kretsar.
  • Dataprogram vi själva utvecklat för beräkning av erforderlig rörlängd, tryckfall etc.

   Om värmeväxlaren installeras med vårt unika pitotrör till din cirkulerande slinga, säkerställer du att det alltid cirkulerar varmt PW/WFI vatten igenom värmeväxlaren när den inte används