Prefabricering

Prefabricering

Att prefabricera anläggningar har blivit allt vanligare i takt med ökade krav på korta byggtider och snabb uppstart av industriprocesser.

Det är klokt att bygga samman delar av processinstallationerna parallellt med bygget av lokalerna. Då kan man snabbt montera upp en i stort sett färdig anläggning när byggnaden är klart och därefter dra de stamledningar och rörstråk som inte kan förtillverkas.

I vår verkstad i Nyköping har vi gott om plats att bygga upp stora anläggningar

med tankar, reaktorer, ventilpaket och alla rör däremellan. Det finns många fördelar med att arbeta på detta sätt. Lokalen är varm och ren, det finns travers, truckar och andra lyftredskap. Dessutom har vi tillgång till alla erforderliga maskiner och verktyg 

och allt material finns i god ordning i rörhyllor och pallställ. Därför går arbetet så mycket snabbare och kvalitén blir bättre jämfört med att vara på en rörig byggarbetsplats, trängas med andra yrkesgrupper och inte alls ha samma tillgång till stora maskiner. Tack vare att vi har ett stort betkar blir alla delar betade på bästa sätt både in och utvändigt. Vi kan även utföra elpolering.