Om oss

OM OSS

Vår historia


Rörmontage i Nyköping AB startades 1975 av Malte Lindén.

I början var Astra vår enda uppdragsgivare men efterhand började vi göra jobb åt andra företag inom läkemedels och livsmedelsindustrin. bl.a GB, Margarinbolaget, Pharmacia, Gist-Brocades och Alfa-Laval. Vi har också gjort en hel del stora jobb utomlands, Astras fabrik i Wuxi i Kina var det första,därefter har vi byggt anläggningar i Schweiz, Norge, Tyskland, Frankrike och Australien.


Vår kompetens


På verkstaden i Nyköping gör vi anläggningar med mycket höga krav på hygien, korrosionsmotstånd och måttnoggrannhet, bl.a s.k. ventilmoduler åt Alfa-Laval, kromatografer åt Amersham Pharmacia Biotech, våra egenkonstruerade hygieniska värmeväxlare samt förmontage av anläggningar för läkemedel eller livsmedelstillverkning. 


Eftersom vi har gott om plats kan vi bygga upp stora rörsystem med tankar, reaktorer och övrig utrustning som ingår i anläggningen. Med tillgång till alla tänkbara maskiner och verktyg går montaget snabbare och kvalitén blir bättre än om man bygger upp den på plats i fabriken, som kanske är en smutsig byggarbetsplats. På det här viset kan vi ha stora delar av anläggningen färdig att monteras upp direkt när respektive byggnad är klar.


Det är alltså rostfritt stål och ädlare material som Titan, Hastelloy, SMO mm som vi arbetar med.    Vi är bra på att svetsa och bearbeta dessa material, men det är våra samlade kunskaper om alla delar i en processanläggning som är vår styrka.Många tror att svetskunskaperna är viktigast för att kunna bygga anläggningar med höga tekniska och hygieniska krav i dessa material men vi har lärt oss att det är många moment,från godsmottagning till ytbehandling, som är viktiga för att kvalitén skall bli så bra som möjligt.


Rörbockning

Värmeväxlare

Prefabricering

T-drillning

VARFÖR VÄLJA OSS


Rörbockning är en av våra specialitéter, rostfritt stål lämpar sig bra för kallbearbetning och vi har de maskiner som behövs, totalt 10 st stora hydrauliska maskiner samt flera mindre bockmaskiner. T-drillning, eller tillverkning av T-rör är en annan specialitét som tillsammans med rörbockningen gör att vi slipper en väldig massa svetsskarvar. Det normala tillvägagångssättet inom den relativt konservativa rörbranschen är att använda köpta standardböjar respektive T-rör som sedan svetsas samman. Att bocka och T-drilla rören går  fortare och kvalitén blir bättre eftersom det blir färre svetsskarvar. Trots detta är det få andra rörfirmor som har den utrustning vi använder. Av vissa maskiner har vi de enda i Europa.


Att våra montörer är erfarna och kunniga om processer har sparat många kronor åt våra kunder, de ser ofta vid en granskning av ritningar sådant som inte kommer att fungera och kan föreslå bättre lösningar. Vissa anläggningar har vi byggt enbart efter flödeschema, det brukar gå bra att tillsammans med beställare, konstruktörer, elektriker, ventilationsmontörer och andra, bestämma lämpligaste sätt att dra rören.Vi har sedan några år tillbaka också en konstruktionsavdelning, där våra konstruktörer arbetar med de mest avancerade programvaror som finns för att rita 3-dimensionella rörkonstruktioner.

Allt högre krav från kunder, arbetsmiljöskäl och vår erfarenhet att rostfritt inte är rostfritt förrän det ärkorrekt ytbehandlat har gjort att vi har en anläggning för avfettning, betning och elektrolytpolering.


Där kan vi återskapa det viktiga passivskiktet som har blivit skadat vid svetsning och annan bearbetning och dessutom ge detaljerna den ytfinhet som allt oftare krävs av hygieniska och utseendemässiga skäl. Vi har inte infört något kvalitetssystem, typ ISO 9000 som mest innebär pappersarbete. Istället har vi koncentrerat oss på verklig kvalitet, att alltid göra alla arbetsmoment på det bästa sättet. Då blir kvalitén den bästa, och med rätt maskiner och smarta lösningar blir priset det rätta.