Rörvärmeväxlare för processindustrin

 
 

Provtagnings kylare speciellt framtagen för exempelvis renånge applikationer med små flöden:

Hygieniska

RMTT 300

Driftsäkra

Effektiva

Värmeväxlare framtagen för energiåtervinning av rötat slam inom komunala reningsverk.

RMTT 300